دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10874 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول فقط زن
10914 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10976 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
10991 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن