دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته علوم اقتصادی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول