دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول