دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11402 مجازی دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11485 مجازی دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11579 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11580 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
11581 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور