دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11803 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11804 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11805 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11807 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11808 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11809 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11810 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11811 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11812 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11813 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11814 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11873 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11874 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11875 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11876 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11877 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11878 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11879 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11880 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11881 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11882 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول