دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته تاریخ

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول