دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه ارومیه و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11735 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11742 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11751 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11779 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول