دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11917 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
11940 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11968 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
11980 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12025 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
12029 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن