دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه  اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11994 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11995 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11997 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول