دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12036 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول