دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زبان های باستانی ایران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1109 - زبان های باستانی ایران (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12044 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12045 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12046 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12047 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12048 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12049 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12050 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12051 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12052 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12053 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12054 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12055 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12056 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12057 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12058 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12059 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12060 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان های باستانی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه