دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه زبان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12061 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12062 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12063 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12064 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12065 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12066 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12067 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12069 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12070 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12071 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12073 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12075 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12076 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12077 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12078 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12079 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12080 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12081 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12082 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12083 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12084 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12134 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12135 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
12136 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12137 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12138 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12139 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12140 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12141 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12142 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12158 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12159 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
12160 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول این دوره میان رشته ای زبان شناسی داده می باشد.لذا لازم است داوطلبان به رایانشی ،مشتمل بربرنامه نویسی و تحلیل علوم ریاضی و رایانه آشناباشند.
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12164 روزانه پژوهشکده مطالعات واژه گزینی - تهران تهران واژه گزینی و اصطلاح شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه