دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه زبان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12085 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
12087 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12088 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12089 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12090 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12091 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12093 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12094 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12095 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12096 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12097 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12098 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12099 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12100 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12101 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12102 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12103 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12143 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12144 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
12145 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12146 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12147 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12148 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12149 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12150 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12161 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12162 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین