دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه زبان شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول