دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی پیام نور و در رشته مجموعه زبان شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12028 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12029 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12030 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12031 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12032 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12033 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12034 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12035 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12036 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12037 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12038 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12059 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور