دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - زبانشناسی رایانشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12158 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12159 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
12160 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول این دوره میان رشته ای زبان شناسی داده می باشد.لذا لازم است داوطلبان به رایانشی ،مشتمل بربرنامه نویسی و تحلیل علوم ریاضی و رایانه آشناباشند.
12161 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12162 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
12163 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول