دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12260 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12261 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12262 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12263 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12398 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12399 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12400 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
12401 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12402 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور