دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12378 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12379 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12380 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12381 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12383 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12384 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12385 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12386 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12387 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12388 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12389 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12390 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12391 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول