دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم قرآن و حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - علوم حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول