دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی پیام نور و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم قرآن و حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12156 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12157 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12158 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12159 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12160 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12161 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12162 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12163 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12164 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12165 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12166 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12167 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - علوم حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12282 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12283 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12284 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
12285 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12286 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور