دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم قرآن و حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12170 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - علوم قرآن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12232 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران علوم قرآنی گرایش ادبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - علوم حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران نهج البلاغه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران کلام و عقاید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12297 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول