دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه قم و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12188 روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12189 روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12219 نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12220 نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12345 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12346 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12349 روزانه دانشگاه قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12363 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12364 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12367 نوبت دوم دانشگاه قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12425 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12426 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12449 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12450 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن