دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12476 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12477 روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12478 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول فقط زن
12479 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12480 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12481 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12482 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12483 روزانه دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12484 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12485 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12486 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12487 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12488 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12489 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12490 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12491 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12492 روزانه دانشگاه شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12493 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12494 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
12495 روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12496 روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12497 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12498 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12499 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12500 روزانه دانشگاه یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12501 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی ارومیه آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
12502 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12503 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12504 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12505 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12506 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شهید مطهری - شرایط در انتهای دفترچه
12507 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12508 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شهید مطهری - شرایط در انتهای دفترچه
12509 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12510 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12511 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
12512 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12513 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12514 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12515 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12516 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12518 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12519 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12520 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12521 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12522 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12523 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12524 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12525 نوبت دوم دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12526 نوبت دوم دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12527 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12528 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12529 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12530 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12531 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12532 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12533 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12540 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12541 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12542 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12543 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12544 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12545 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12546 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12547 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12548 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12549 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12550 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12578 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12579 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب فقهی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12551 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12552 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12553 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12554 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12555 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12556 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12557 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12558 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12534 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12535 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12536 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12537 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12538 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12539 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12559 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12560 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12561 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12563 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12564 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12565 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12566 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12567 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12568 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12572 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12573 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12574 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12575 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب فقهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12576 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فقه سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
12577 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26421 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه