دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12476 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12477 روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12478 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول فقط زن
12479 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12480 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12481 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12482 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12483 روزانه دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12484 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12485 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12486 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12487 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12488 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12489 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12490 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12491 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12492 روزانه دانشگاه شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12493 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12494 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
12495 روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12496 روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12497 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12498 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12499 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12500 روزانه دانشگاه یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12501 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی ارومیه آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
12502 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12503 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12504 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12505 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12506 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شهید مطهری - شرایط در انتهای دفترچه
12507 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12508 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شهید مطهری - شرایط در انتهای دفترچه