دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12509 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12510 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12511 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
12512 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12513 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12514 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12515 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12516 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12518 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12519 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12520 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12521 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12522 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12523 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12524 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12525 نوبت دوم دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12526 نوبت دوم دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12527 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12528 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12529 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12530 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12531 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12532 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12533 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه