دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول