دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12559 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12560 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12561 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12563 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12564 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12565 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12566 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12567 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12568 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12572 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12573 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12574 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12575 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب فقهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12576 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فقه سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
12577 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26421 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه