دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12421 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12422 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12423 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12424 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12425 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12426 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12427 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12428 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12429 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12431 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12434 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12435 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12436 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن ـ توضیحات در انتهای دفترچه
12437 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
12438 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب فقهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فقه سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه انتهای دفترچه
12441 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فقه و حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن