دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12436 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن ـ توضیحات در انتهای دفترچه
12437 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد