دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12580 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12600 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12634 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان منطق فهم دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12635 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول فقط مرد
12641 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12655 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12663 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12683 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان منطق فهم دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12684 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12713 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12729 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12730 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد