دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان یزد و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12616 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12617 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12623 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12629 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12668 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12669 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12674 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12678 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12712 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12720 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور