دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12713 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12714 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12715 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12716 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12717 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12718 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12719 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12720 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور