دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12701 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12703 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12704 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12705 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12706 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12707 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12708 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12710 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12711 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12712 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول