دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول