دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12721 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12722 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
12723 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12725 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12728 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12729 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12730 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12731 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم دین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12732 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12733 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12737 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12738 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12739 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12740 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فرق تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12741 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم کلام امامیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12742 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان کلام شیعه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12743 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهپویان سیدالشهداء - قم (ویژه خواهران) قم امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12744 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12745 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
12746 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه