دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مجموعه الهیات و معارف  اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12580 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12581 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
12582 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12583 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12584 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12585 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12586 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12587 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12588 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12589 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12590 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12591 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12592 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12593 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12594 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12595 روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12596 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12597 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12598 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12599 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12600 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12601 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12602 روزانه دانشگاه ملایر همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12603 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12604 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12605 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کلام تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12606 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12607 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12608 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12609 روزانه دانشگاه سمنان سمنان دین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12612 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12613 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12614 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک سطح دو حـوزه علمیه و یا طـلاب پذیرش دانشجو منحصـرا از بین دارنـدگان مرتبط - فقط مرد
12615 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12616 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12617 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12618 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12619 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12620 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12621 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12622 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12623 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12624 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12625 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12626 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12627 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12628 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12629 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12630 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12631 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12632 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12633 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12634 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان منطق فهم دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12635 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول فقط مرد
12636 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12637 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12638 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12639 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12640 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12641 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12642 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
12643 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12644 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12645 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12646 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12647 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12648 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12649 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12650 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12652 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12653 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12654 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12655 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12656 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12657 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12658 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12659 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کلام تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12660 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12661 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12662 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12663 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12664 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12665 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12666 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12667 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12668 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12669 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12670 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12671 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12672 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12673 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12674 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12675 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12676 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12677 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12678 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12680 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12681 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12682 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12683 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان منطق فهم دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12684 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12685 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12686 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12687 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12688 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12689 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12701 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12703 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12704 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12705 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12706 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12707 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12708 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12709 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12710 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12711 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12712 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12690 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم دین شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12691 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم فلسفه دین آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12747 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12748 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12749 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فرق تشیع آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12750 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم کلام شیعه آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12713 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12714 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12715 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12716 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12717 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12718 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12719 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12720 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه و کلام اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12692 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12693 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12694 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کلام تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12695 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12696 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12697 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12721 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12722 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
12723 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12725 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12728 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12729 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12730 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان مذاهب اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12731 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم دین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12732 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12733 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12737 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12738 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12739 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12740 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فرق تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12741 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم کلام امامیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12742 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان کلام شیعه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12743 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهپویان سیدالشهداء - قم (ویژه خواهران) قم امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12744 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12745 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
12746 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه