دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12759 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12771 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12778 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12792 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12801 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول