دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12812 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12813 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12814 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12815 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12816 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12817 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12818 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12819 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12820 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12821 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12822 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12823 روزانه دانشگاه هنر تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12824 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12842 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه گرایش تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12845 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12846 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12847 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12850 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12851 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12852 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12853 روزانه دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12854 روزانه دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن