دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12872 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12873 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12874 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12875 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12876 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور