دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه فلسفه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12825 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12826 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12827 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12828 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12829 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12830 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12831 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12832 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12833 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12834 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12835 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12843 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه گرایش تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12848 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران منطق آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12855 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12856 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12857 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12858 نوبت دوم دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12859 نوبت دوم دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن