دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه فلسفه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - فلسفه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12666 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12667 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - فلسفه دین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12692 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12693 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه انتهای دفترچه - فقط مرد
12694 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه دین آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - اخلاق
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12713 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12714 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12715 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12716 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن