دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در کد ضریب 5 - اخلاق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 5 - اخلاق
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12695 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12696 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
12697 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
12698 روزانه دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
12699 روزانه دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
12700 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
12701 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
12702 نوبت دوم دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
12703 نوبت دوم دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
12704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12709 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12710 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اخلاق کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12711 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اخلاق کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12712 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12713 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12714 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12715 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12716 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن