دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه علوم تربیتی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12804 مجازی دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12862 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
12863 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12891 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12930 مجازی دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور