دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12938 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12939 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13039 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13040 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13041 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13042 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13043 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13044 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13045 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13046 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13047 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13072 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13119 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13125 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13126 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13138 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول