دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه کاشان و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12917 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13004 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13023 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول