دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12883 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
12906 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12941 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
12957 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12986 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
13012 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن