دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و  پرورش

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12940 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12941 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
12942 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12943 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12944 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12945 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12946 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12947 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12948 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12949 روزانه دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12950 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12951 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12952 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12953 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12954 روزانه دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12955 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
12956 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12957 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
12958 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12959 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12960 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12961 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12963 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12964 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12970 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12971 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12972 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12973 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12974 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12975 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12976 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12977 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12965 مجازي دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
12978 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12979 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12980 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12981 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12982 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12983 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12966 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12967 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12968 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12969 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه