دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13081 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13082 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13083 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13085 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13086 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13087 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13088 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13089 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13090 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13091 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13093 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13095 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13097 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13098 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13099 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13100 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13103 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13104 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13105 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13106 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13101 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13102 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه