دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی،  ابتدایی، پیش دبستانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13127 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13128 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13129 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13130 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13131 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13132 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13133 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
13134 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13135 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13136 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13137 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13138 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول