دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13158 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13159 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13167 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13213 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور